hello world!

Vloga delovnega terapevta pri osebah po možganski kapi

Delovna terapija predstavlja pomemben del pri rehabilitaciji po možganski kapi. Vključuje ponovno učenje vsakdanjih aktivnosti, katere vam omogočajo polno in čim bolj samostojno življenje. Pomaga vam izboljšati spretnosti, ki jih potrebujete za izvedbo osnovnih dnevnih aktivnosti(vstajanje iz postelje, umivanje, priprava obroka itd), kot tudi pri prostočasnih aktivnostih in hobijih, ki ste jih imeli pred možgansko kapjo.

Delovni terapevt je zdravstveni delavec in pomemben član multidisciplinarnega tima pri rehabilitaciji oseb po možganski kapi.

Možganska kap lahko pusti posledice zaradi katerih je ovirana ali onemogočena izvedba aktivnosti. Te so:

 • motorične težave,
 • težave s spominom in mišljenjem,
 • težave z vidnim poljem,
 •  čustvene težave,
 • spremembe v občutenju,
 • govorne težave
 • utrujenost

Odvisno od vaših potreb delovni terapevt:

 • Izvede ocenjevanje

Pri tem uporablja različne vprašalnike in ocenjevalne instrumente, s katerimi dobi natančno oceno vaših spretnosti, poznavanja vaših rutin, hobijev in domačega okolja.

Opazuje in ocenjuje izvedbo vsakdanjih aktivnosti (umivanje, oblačenje, hranjenje, priprava obroka) in kakšne težave imate ob tem.

Delovni terapevt vedno skupaj z uporabnikom oblikuje program obravnave in cilje. V nadaljevanju:

 • Uči strategij in tehnik za čim bolj samostojno izvedbo aktivnosti

Glavna naloga delovnega terapevta je izboljšati vaše zmožnosti do te mere, da boste sposobni čimbolj samostojno izvajati vsakdanje aktivnosti.

Delovni terapevt izbira aktivnosti na podlagi težav, ki jih imate. Na primer, če imate težavo z uporabo roke, bo izbral aktivnosti, ki vključujejo uporabo roke in dlani. Če imate težave s spominom, se bo delovni terapevt osredotočal na aktivnosti v povezavi s spominom.

 • Svetuje glede opreme in pripomočkov za bolj samostojno življenje

Pripomočki in prilagojen prostor so v veliko pomoč pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti, ob enem pa z njimi zagotavljamo tudi varnost. Na voljo so različni pripomočki: držala na stenah, nedrseče podloge, prilagojen pribor, povišica za stol ali wc školjko, nastavek za kopalno kad itd.

Nabavo nekaterih pripomočkov krije zavarovalnica, nekatere morate kupiti sami.

 • Obišče vas na domu in svetuje o prilagoditvah domačega okolja

Pred odpustom iz bolnišnice delovni terapevt vam in vašim svojcem svetuje o prilagoditvah in pripomočkih v domačem okolju. To je zelo pomembno, saj se nekatere težave izrazijo šele v domačem okolju, ki ni toliko prilagojeno kot bolnišnično. Delovni terapevt lahko opravi obisk na domu, izvede ocenjevanje in vidi kako opravljate vsakdanja opravila, kje se pojavljajo težave in vam svetuje ter pomaga pri odpravi le teh.

 • Pomaga pri vrnitvi v delovno okolje

Sodeluje z delodajalcem in se vključuje v prilagajanje delovnega mesta ter okolja.

S pomočjo delovne terapije boste izboljšali kvaliteto življenja.

 

Viri: https://www.stroke.org.uk/

Izdelava spletne strani Novastran.com