Delovna terapija

1. Kaj je delovna terapija?

Naša življenja sestavljajo različne vsakodnevne aktivnosti, ki se seveda razlikujejo glede na starostno obdobje v katerem se nahajamo. Za primer lahko vzamemo otroka, ki mu je zelo pomembna igra, pri starejši osebi pa na primer srečanje s prijatelji ali urejanje doma. Vsakodnevne aktivnosti vključujejo različne vloge kot so starš, babica, prijatelj, kuhar itd.

Na splošno ne razmišljamo o naših vsakodnevnih aktivnostih, dokler nimamo pri njihovem izvajanju težav. Različna bolezenska stanja, poškodbe lahko pripeljejo do tega da določenih aktivnosti, ki so nam pomembne ne zmoremo več izvajati ali imamo pri tem težave.
Delovna terapija v proces rehabilitacije vključuje vsakodnevne aktivnosti (npr. oblačenje, umivanje, kuhanje itd.), ki jih več ne zmoremo opravljati.

2. Kje delovni terapevti delajo?

V Sloveniji lahko večino delovnih terapevtov najdemo v bolnišnicah, klinikah, inštitutih, zdravstvenih domovih, domovih za ostarele. Še vedno pa premalo v domačem okolju, šolah in vrtcih.

3. Kdaj vam lahko delovni terapevt pomaga?

Ste vi, vaš družinski član ali znanec dobili diagnozo in se znašli pred vprašanjem: Kaj zdaj? Kako naprej? Imate morda otroka z avtizmom, ki ima učne težave ali doma starostnika, za katerega vas skrbi njegova varnost? Se soočate z depresijo in imate zaradi tega težave pri opravljanju dnevnih aktivnosti?
Delovni terapevt vam bo pomagal odgovoriti na vprašanja. Osredotočil se bo na:

  • vsakodnevne aktivnosti, ki jih ponovno želite izvajati,
  • na vaše zastavljene cilje in
  • vašo neodvisnost v vsakodnevnem življenju.

Delovni terapevt vam lahko pomaga živeti življenje v največji možni meri, ne glede na vaše zdravstveno stanje.

Aktivnost kot najpomembnejše orodje delovne terapije

Kaj je aktivnost in zakaj je za posameznika tako zelo pomembna?

Ljudje preko dneva izvajamo različne aktivnosti. Nekatere povsem rutinsko, spet druge se učimo na novo. Aktivnosti izvajamo v različnih okoljih, sami ali v interakciji z drugimi ljudmi. V enih aktivnostih uživamo bolj, spet v drugih malo manj. To, da smo preko dneva dejavni in vključeni v različne dejavnosti, vsekakor vpliva na naš razvoj, rast in našemu življenju daje smisel.

Aktivnosti delovne terapije

 

Kaj potrebujemo za izvedbo aktivnosti?

Da lahko samostojno in kvalitetno izvedemo vsakodnevne aktivnosti potrebujemo ogromno spretnosti ( npr. motorične, procesne itd.) Različna bolezenska stanja ali poškodbe lahko naše spretnosti oslabijo, kar seveda vpliva na našo samostojnost. Kar smo lahko izvajali povsem rutinsko, sedaj ne zmoremo več ali ne znamo.

Na tej točki, smo delovni terapevti kot zdravstveni delavci nepogrešljiv člen pri rehabilitaciji posameznika. S svojimi znanji in pristopi obravnavamo posameznika celostno. Prisluhnemo njegovim težavam, željam, vrednotam in ciljem. Iščemo najučinkovitejše strategije, ki bi mu omogočile čim samostojnejšo, varno in učinkovito izvedbo aktivnosti.

Aktivnost je torej glavno orodje vsakega delovnega terapevta.

Izdelava spletne strani Novastran.com